Episode 3 Mats Karlstrøm

Denne episodens gjest kommer med sedvanlig ærlige tilbakemeldinger til redaksjonen i Ball I Hatt, han har videreformidlet et 3-4-3-manifest som imponerer fagfolk, satt evige fotspor i Erudio linjeforeningsfotball, er breddefotballens teiteste kamprops far i tillegg til å være 50% sambygding med Roy Bolme. Pat avslører et forferdelig kosthold som setter hele studio ut av spill og har en feiring etter scoring forrige kamp som ikke hører hjemme noe sted. Lytt, spre og abonnér! 
6 visninger

©2019 by Ball I Hatt. Proudly created with Wix.com